Skip to main content

Musings from Philippe

Sailing, Mountains, Music, and Technology

20 năm ngày chiếc camera di động đầu tiên ra đời

11/6/1977, doanh nhân Philippe Kahn đã nhờ một người phụ tá mua một sợi dây để kết nối chiếc điện thoại với máy ảnh và đăng ảnh lên trang web.

View the article

© 2001-2024 Musings from Philippe